Serviciul public de salubritate

Salubrizare menajeră

Colectăm, transportăm și sortăm deșeurile menajere de la populație, instituțiile publice, societăți comerciale în vederea eliminării acestora prin sortare și deviere de la depozitare cât și eliminare prin depozitare către depozitele de deșeuri ecologice.

Colectăm deșeurile conform graficelor  prestabilite în fiecare UAT în care SC RITMIC COM SRL are contract:

în mediu rural colectarea se face pe două fracții (umed/Uscat) din poartă în poartă

în  mediu urban colectarea în zonele de blocuri se face din punctele de colectare comune de asemenea pe două fracții (umed/uscat) iar in zonele de case colectarea se face din poartă în poartă conform graficelor de colectare

Serviciul public de salubritate

COLECTARE ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR VOLUMINOASE

Deșeurile voluminoase sunt deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, pot fi transportate numai cu autoutilitare. Din acest motiv, aceste deșeuri pot fi preluate  numai în baza unei programări telefonice la dispecerat salubrizare sau în cadrul campaniilor periodice.

Preluăm deșeuri precum: mobilier, canapele, saltele, tâmplărie, etc.

COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI INERTE (REZULTATE DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI)-DCD

Deșeurile inerte sunt generate din activități de construcții-reamenajări interioare/exterioare, reparații, demolări ale locuințelor-provenite de la persoane fizice, agenți economici sau instituțiile publice.

Deșeurile rezultate din construcții și demolări se colectează contra cost, în baza unui contract.

Clienții, în baza contractului pot închiria  trans-containere cu capacitate între 20 și 40 mc.

Preluarea lor se face în baza unui contract de prestări servicii.

Dispunem de echipamente necesare pentru tratarea acestor deșeuri și asigurăm respectarea țintei de 70% deviere de la depozitare pentru această categorie de deșeuri.

Dotări: -Excavator JCB 220X dotat cu foarfeci sip ikon

-Concasor Rubble Master RM 7.01 GO

COLECTAREA SI TRANSPORTUL DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE—uri)

Deșeurile de echipamente electrice și electronice reprezintă toate deșeurile care funcționează pe bază de baterii sau curent.

Exemple de DEEE-uri: mașina de spălat, frigiderul, computerul, cuptorul cu microunde etc.

Organizația noastră preia aceste deșeuri, cu titlu gratuit, prin aport voluntar, la sediul nostru din loc. Ilișești.

CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE SI DEȘEURI DE AMBALAJ

Organizația Ritmic Com preia de la generatori, direct sau prin aport voluntar la sediul din loc.Ilisesti nr.768, următoarele categorii de deșeuri colectate separate:

  • Deșeuri de hârtie (deșeuri de ambalaj de hârtie și carton): cutii de carton provenite de la diverse materiale și produse (de la mobilier, rechizite, produse alimentare etc), hârtie de împachetat, deșeuri de hârtie tip maculatură: documente, ziare, reviste.
  • Deșeuri de plastic: deșeuri de ambalaj provenite de la diverse produse, consumabile, de tip folie, PET, alți recipienți de plastic.
  • Deșeuri de metal: deșseuri de ambalaj pentru băuturi și produse alimentare.
  • Deșeuri de sticlă: deșeuri de ambalaj de la recipienții pentru alimente.

În vederea indeplinirii obligațiilor către AFM, Ritmic Com pune la dispoziția generatorului transabilitatea deșeurilor preluate.

Scroll to Top